Allentes personvernerklæring For deltagere i våre brukertester

Dataansvarlig Canal Digital AS Snarøyveien 30 1360 Fornebu Registreringsnummer: 977 273 633 Personvernansvarlig: dpo@allente.tv Når gjelder denne personvernerklæringen, hva er hensikten med databehandlingen, hva slags personopplysninger samler vi inn, hva er det juridiske grunnlaget og hvor lenge blir dataene lagret? Denne personvernerklæringen gjelder når vi samler, bruker og på annen måte behandler dine personopplysninger i tilknytning til våre brukertester. Personopplysningene samles inn direkte fra deg når du deltar i testene.

Hensikten med behandlingen

Vi gjennomfører brukertester av Allentes nye nettsider for å evaluere kvaliteten på nettsidene og for å sikre brukerinvolvering.

Typer personopplysninger

Nettleserinformasjon: Tid per side, IP-adresse og nettsidehistorikk, cookie-informasjon. Kontaktinformasjon: Personlig e-post, telefonnummer og postnummer Personopplysninger: Alder, for- og etternavn, kjønn, sivilstand. Videoopptak: Møter, hvordan nettsiden brukes (brukeroppførsel).

Juridisk grunnlag

Ditt samtykke (Art. 6(1)(a))

Lagring av personopplysninger

Dine personopplysinger lagres i 90 dager.

Kommer vi til å dele personopplysningene dine med noen?

Personopplysningene dine vil bare bli delt med vår webutvikler, som er vår databehandler og som handler i henhold til våre retningslinjer: Making Waves AS, Wergelandsveien 15, NO-0167 Oslo. Org.nr NO995743566MVA

Personopplysningene dine kan også bli delt med andre selskap innenfor Allente-gruppene, basert på Allentes berettiget interesse (Art. 6(1)(f)) i å utarbeide statistikk for å forbedre og utvikle våre tjenester og produkter.

Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

Vi er forpliktet til å beskytte personopplysningene dine og har tatt i bruk nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre at opplysningene dine beskyttes.

Dine rettigheter

Personvernforordningen (GDPR) gir deg visse rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene dine.

Rett til innsyn: Du har rett til å få en bekreftelse på om vi behandler personopplysningene dine, og hvis dette er tilfelle så har du rett til innsyn i disse opplysningene.

Rett til retting: Dersom personopplysningene dine er mangelfulle eller inneholder feil, så har du rett i å få rettet opp disse. Rett til sletting (“retten til å bli glemt”): I noen tilfeller har du rett til å få slettet personopplysningene dine.
Rett til begrensning: I noen tilfeller har du rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses.

Rett til dataportabilitet: I noen tilfeller har du rett til å motta en kopi av personopplysningene som du har gitt oss i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart filformat, samt rett til å overføre disse opplysningene til en annen personvernansvarlig.

Rett til å protestere: I noen tilfeller har du rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til retten til å protestere i de tilfeller hvor behandlingen av personopplysningene dine er basert på berettiget interesse.

Rett til å levere inn en klage: Hvis saken din ikke blir løst av oss og du ønsker å forfølge saken, så kan du levere inn en klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo, Norway., +47 22 39 69 00). Dette kan du gjøre hvis du mener at vår behandling av dine personopplysninger bryter med personvernforordningen (GDPR).